Posturi vacante

Departamente academice UVT

În semestrul I al anului universitar 2023-2024 nu se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

În semestrul I al anului universitar 2023-2024 nu se organizează concursuri pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

Referat justificativ_conferențiar universitar_13

Referat justificativ_asistent universitar_39

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_conferențiar universitar_12

Referat justificativ_lector universitar_19

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_profesor universitar_5

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

Referat justificativ_lector universitar_35

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă determinată

Referat justificativ_asistent universitar_26

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_conferențiar universitar_16

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă nedeterminată

Referat justificativ_lector universitar_16

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă determinată

Referat justificativ_asistent universitar_102

Referat justificativ_asistent universitar_104

Referat justificativ_asistent universitar_105

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_conferențiar universitar_47

Referat justificativ_conferențiar universitar_48

Posturi vacante scoase la concurs pe perioadă determinată

Referat justificativ_asistent universitar_33

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_profesor universitar_7

Referat justificativ_conferențiar universitar_7

Referat justificativ_conferențiar universitar_8

Posturi vacante pentru care se organizează examene de promovare în cariera didactică

Referat justificativ_profesor universitar_23

Structuri de cercetare UVT