An universitar 2023 - 2024

Departamente academice UVT

Decizia Rectorului UVT de numire pe posturi a candidaților declarați admiși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante și la examenele de promovare în cariera didactică desfășurate în acest semestru la UVT

Lista candidaților înscriși la examenele de promovare în cariera didactică desfășurate în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Lista candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Hotărârea Senatului nr. 111 din data de 22.12.2023 prin care s-a aprobat componența comisiilor aferente concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare și examenelor de promovare în cariera didactică 

Extras din Revista România Liberă din data 15.12.2023

Anunț privind posturile didactice pe perioadă nedeterminată vacante pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Extras din Monitorul Oficial 438 din data de 29.11.2023

Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 103 – Lista posturilor didactice și de cercetare vacante propuse pentru a fi scoase la concurs sau pentru care se organizează examen de promovare în cariera didactică în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Hotărârea Senatului nr. 103 din data de 19.10.2023 prin care s-a aprobat lista posturilor vacante în semestrul I al anului universitar 2023-2024

Salariile de încadrare aferente posturilor didactice și de cercetare din învâțământul superior, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2023-2024 

Facultatea de Arte și Design

Asistent universitar_31

Asistent universitar_32

Asistent universitar_33

Lector universitar_34

Lector universitar_35

Asistent universitar_36

Asistent de cercetare_37

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Lector universitar_31

Lector universitar_32

Facultatea de Drept

Lector universitar_20

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

Asistent de cercetare_3

Asistent universitar_24

Asistent universitar_25

Asistent universitar_28

Asistent universitar_29

Asistent universitar_30

Asistent universitar_31

Asistent universitar_52

Lector universitar_22

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Lector universitar_11

Lector universitar_12

Lector universitar_28

Lector universitar_29

Facultatea de Fizică

Lector universitar_23

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Lector universitar_32

Lector universitar_49

Cercetător științific I_92

Asistent de cercetare_32

Facultatea de Matematică și Informatică

Lector universitar_16

Lector universitar_36

Asistent universitar_59

Asistent universitar 60 

Facultatea de Muzică și Teatru

Asistent universitar_39

Asistent universitar_40

Asistent universitar_41

Lector universitar_76

Lector universitar_96

Lector universitar_97

Asistent universitar_103

Asistent universitar_105

Lector universitar_110

Asistent universitar_114

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Lector universitar_20

Asistent universitar_41

Asistent universitar_42

Asistent universitar_43

Asistent de cercetare_47

Asistent universitar_20

Asistent universitar_32

Asistent universitar_33

Asistent de cercetare_35

Structuri de cercetare UVT

Decizie CR ___-2024 comisii evaluare ECREB

Decizie CR ___-2024 comisii concurs ECREB

Decizie CR ___-2024 comisii contestații ECREB

Desfășurarea probelor la concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare vacante

Lista candidați admiși ICAM

Decizia Rectorului UVT de numire pe posturile de cercetare ICAM