Informații

  • Procedura Operationala Organizare Concursuri In Sistem Online UVT
  •  Declaratie-pe-proprie-raspundere – prelucrare imagine – comisie de concurs
  • Metodologie organizare concurs si promovare posturi didactice, ed. a XII-a
  • REGULAMENTUL privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice din UVT
  • Salarii de incadrare posturi didactice SII de cercetare SII 2020-2021
  •  Fise de verificare a standardelor minimale
  •  Fata dosarului
  •  Anexe metodologie UVT
  •  Declaratie date cu caracter personal