Anexe Metodologie UVT

Anexa nr. 1A – Cerere înscriere concurs

Anexa nr. 1B – Cerere înscriere examen de promovare

Anexa nr. 2A – Declarație concurs – asistent universitar, asistent de cercetare pe perioadă determinată

Anexa nr. 2B – Declarație concurs – posturi didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată

Anexa nr. 2C – Declarație concurs – examen de promovare

Anexa nr. 3 – Rezoluție comisie de verificare a fișei de îndeplinire a standardelor minimale și obligatorii

Anexa nr. 4A – Declarație incompatibilitate membru în comisia de concurs

Anexa nr. 4B – Declarație incompatibilitate membru în comisia de contestații a concursului

Anexa nr. 4C – Declarație incompatibilitate membru în comisia de examen de promovare în cariera didactică

Anexa nr. 4D – Declarație incompatibilitate membru în comisia de contestații a examenului de promovare în cariera didactică

Anexa nr. 5 – Model referat membru comisie de concurs pentru postul de asistent universitar

Anexa nr. 6 – Model referat membru comisie de concurs pentru postul de asistent de cercetare și cercetător științific 

Anexa nr. 7 – Model referat membru comisie de concurs pentru postul de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar

Anexa nr. 8 – Model referat membru comisie de concurs pentru postul de cercetător științific III, cercetător științific II și cercetător științific I

Anexa nr. 9 – Model referat membru comisie de examen pentru postul de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar

Anexa nr. 10 – Model raport președinte comisie de concurs pentru postul de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar

Anexa nr. 11 – Model raport președinte comisie de concurs pentru postul de asistent de cercetare și cercetător științific 

Anexa nr. 12 – Model raport președinte comisie de concurs pentru postul de asistent universitar

Anexa nr. 13 – Model raport președinte comisie de concurs pentru postul de cercetător științific III, cercetător științific II și cercetător științific I

Anexa nr. 14 – Model raport președinte comisie de examen pentru postul de lector universitar, conferențiar universitar și profesor universitar

Anexa nr. 15 – Structură referat justificativ